Sponsoren en Vrienden Theatershow "IN LOVE"


We bedanken zowel de sponsoren als de vrienden van de Harmony Singers voor hun financiële ondersteuning. De Tamboershow is mede door hen een succes geworden.

Klik hier voor sponsoren

Klik hier voor vrienden

Copyright @DeHarmonySingers2016

Volg ons op: